Arxiu de la categoria: Plenari Ajuntament Artà

Ple Ajuntament 22 febrer 2021

Ordres del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 25 de gener de 2021.

2. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals El Pi _Proposta per les Illes_, d’Unió Independents d’Artà, Alternativa per Artà i PSOE, per a la commemoració dels 500 anys de la revolta de les Germanies (1521-2021).

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal El Pi _Proposta per les Illes_ per a la vacunació immediata de les treballadores familiars municipals.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal El Pi _Proposta per les Illes_ per fer modificacions normatives que permetin als ajuntaments reduir taxes i imposts.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’Unió Independents d’Artà per al desenvolupament d’un pla de gestió i conservació de les murades de Sant Salvador d’Artà.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals Alternativa per Artà i d’Unió Independents d’Artà, relativa a la nova instància al poder legislatiu de l’Estat Espanyol que modifiqui la legislació vigent despenalitzant els actuals delictes d’injúries a la corona, ultratge a la bandera, enaltiment del terrorisme, etc., amb l’objectiu de garantir la llibertat d’expressió i harmonitzar el dret espanyol amb l’europeu. Sol·licitar l’indult dels rapers Pablo Hasel i Josep Valtònyc.

7. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’assumpció de la declaració en favor de l’Agenda 2030 aprovada en el XII Ple de la FEMP.

8. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2021.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2021.

10. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament Artà 25 gener 2021

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 30 de novembre de 2020.

2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual 3a, de les Normes Subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà: ampliació del sistema general (EDAR Colònia de Sant Pere) (2a aprovació).

3. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació del Registre d’Activitats de Tractament.

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació d’unes fitxes de la Relació de Llocs de Treball.

5. Ratificació, si s’escau, dels acords de la Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2020, referents a l’aprovació de la 1a, 2a, 3a i 4a certificació de l’obra “Reforçament de punts de recollida de pluvials als carrers de Pere Amorós, de Gabriel Garau Caselles, de Santa Margalida, plaça del Conqueridor, carrer de Ciutat i Batlessa i noves xarxes fecals al carrer de Gabriel Garau Caselles d’Artà.”.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, El PI _Alternativa per les Illes_ i AA, per adherir-se a la “Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’AA, PSOE i El Pi _Alternativa per les Illes_ en relació a les àrees recreatives a les finques públiques propietat del Govern al terme municipal d’Artà que, segons s’estableix a la Llei 2/2020 (“Llei COVID”), es preveu que realitzi l’Institut Balear de la Natura (IBANAT).

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2020.

9. Precs i preguntes.