Llistes electorals per les eleccions locals del 26 maig 2019

El Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) ha publicat avui, dimecres 24 d’abril, les llistes de les diferents candidatures locals que es presenten per sortir elegits regidors i regidores dels diferents ajuntaments de les illes.

Pel que fa als que es presenten per l’Ajuntament d’Artà són les següents (l’ordre és tal com ho publica el BOIB):

PSIB-PSOE

1. Manuel Galan Massanet
2. Maria Bel Llinás Pastor
3. Antoni-Josep Valle Font
4. Antonio Bonet Company
5. Maria Isabel Nieto Sepúlveda
6. Maria Paula Ginard Sánchez
7. Gloria Quintanilla Febrer
8. Andreu-Jaume Bover Servera
9. Joana Aina Cardell Vich
10. Cayetano Gil Valle
11. Juana Maria Sureda Oliver
12. Onofre Serra Vila
13. Margalida Bonnin Grimalt
Suplents
1. Pere Josep Gil Fuster
2. Maria Del Carmen Cobo Sureda
3. Rosa Maria  Servera Garau

Alternativa per Artà (AA)

1. Aina Maria Comas Delgado
2. Concepción Hedrosa Siguenza
3. Miguel Torres Negre
4. Rafael Caldentey Crego
5. Maria Del Carmen Peraita Romero
6. Maria Isabel Deià Tortella
7. Laura Prados Mas
8. Antonio José Estarellas Fernández
9. Addaia Abril Comas
10. Javier Rubio García
11. Francisca Sierra Alzamora
12. Alexandre Oliver Venegas
13. Margarida Llull Llull
Suplents
1. Concepción Ferrera Duran
2. Hicham Ayadi Lemkadmi
3. Sofia Faramelli Ribas
4. Encarnación Quesada Montiel
5. Omar Antonio Maya Gaitan
6. Victoria Estrada Casanovas
7. Luis Miguel Bajo De Castro
8. Milagros Guerrero Rivero
9. Mariano Moragues Ribas De Pina
10. Catalina Servera Llaneras

Partit Popular d’Artà i sa Colònia de Sant Pere (PP)

1. Juan Lliteras Espinosa
2. Miguel Servera Morey
3. Maria Francisca Martí Ferrer
4. Mª. Rosario Lliteras Fernández
5. Andrés Casellas Cabrer
6. Bartolomé Martí Ferrer
7. Ana Jeannine Sánchez Quevedo
8. Miquel Bernad Carrió
9. Ramón José Cortina Badia
10. Margarita Lliteras Fernández
11. Juan Pedro García De Dios
12. Bárbara Servera Morey
13. Bárbara Sureda Santos
Suplents
1. Sebastià Carrió Ginard
2. Sebastián Massanet Font
3. Jaime Payeras Femenias
4. Maria Antonia Pons Llabrés
5. Francisca Vives Salort
6. Llorenç Soler Oliver
7. Demetrio Ledesma Gómez
8. Cristina Colom Crespí
9. Andrea Cerezo Crespí

Unió Independents d’Artà (UIA)

1. Macu  Moreno Mayal
2. Maria Pastor  Gelabert
3. Jaume  Alzamora  Riera
4. Maria Assumpció Santandreu Ginard
5. Jeroni Esteva  Villalonga
6. Marta Gili Lorernzo
7. Antoni Ferragut Gili
8. Miquel Esteva Villalonga
9. Maria Pilar Perona Prieto
10. Miquel Àngel Tous Real
11. César Amador Cano Vaquer
12. Magdalena Maria Fernández
13. Amalio Arnandis Puig
Suplents
1. Tomeu Cursach Salas
2. Maria Del Mar López Martí
3. Miquel  Tauler Ferrer

El Pi – Proposta per les Illes Artà (El Pi)

1. Maria Antònia  Sureda  Martí
2. Manuel  Rocha  Barrientos
3. Sebatian  Carrió  Dalmau
4. Ignasi  Bosch  Maria
5. Laura  Medina Esteva
6. Maria Del Mar  Llaneras Pascual
7. Bartomeu  Gili  Nadal
8. Margarita  Munar  Socias
9. Ana Maria Carmen  Corraliza  Garcia
10. Alejandro  Alconchel  Lopez
11. Maria  Mestre  Ferriol
12. Bartolome Miguel  Brunet  Guerrero
13. Maria Antonia  Sureda  Gelabert
Suplents
1. Carmen  Negre  Corraliza
2. Daniel  Molina  Jimenez
3. Miguel  Llaneras  Ginard
4. Antonio  Torres  Frias
5. Apolonia  Genovart  Servera

VII Jornades Constuïm el Futur 2019 – CC Sant Salvador d’Artà

Aquí podeu veure la inauguració de les Jornades Construïm el Futur 2019 i la conferència de Maria Jesús Comellas:

Aquí podeu veure la conferència del periodista Antoni Bassas i la clausura de les VII Jornades Construïm el Futur 2019:

Ple extraordinari i urgent Ajuntament Artà 2 abril 2019

Ordres del dia
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’adjudicació del contracte de la gestió del servei públic a la primera infància de l’Ajuntament d’Artà.

Ple Ajuntament Artà 25 març 2019

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 14 de gener i d’1 de febrer de 2019.

2. Aprovació, si s’escau, del I Pla d’igualtat entre dones i homes del municipi d’Artà 2019-2022.

3. Aprovació, si s’escau, de la signatura del Conveni entre l’Ajuntament d’Artà i el Consell de Mallorca per al desenvolupament i l’ordenació dels serveis bibliotecaris públics municipals.

4. Aprovació, si s’escau, del Programa de prevenció i gestió de residus municipals d’Artà.

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord relativa al procediment de denominació d’una plaça de nova construcció a Artà i d’un carrer de la Colònia de Sant Pere.

6. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acord relativa al procediment de canvi de denominació d’un carrer d’Artà.

7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 3/2019.

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la prevenció de residus: prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de 2019.

10. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament Artà 25 febrer 2019

Ordres del dia
1. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament dels serveis de proveïment d’aigua potable i de clavegueram.

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions.

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació del municipi d’Artà.

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’aprovació de l’acord regulador complementari de condicions de treballs comunes del personal funcionari i laboral de l’ajuntament d’Artà (relació de llocs de treball).

5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’augment retributiu del personal de l’Ajuntament d’Artà corresponent a l’any 2019.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’AA, PSOE, PI i UIA per controlar la proliferació de les apostes online i cases de joc i prendre mesures de prevenció davant la ludopatia.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i PI de mesures de transparència i control en la prestació dels serveis públics.

8. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’esmena de deficiència recollida en l’acord de la Comissió Insular d’Ordenació dels Territori i Urbanisme, en sessió celebrada el dia 29 de juny de 2018, en relació a l’àmbit territorial de la Illeta del Molí d’en Regalat, revisió i adaptació al PTIM de les Normes Subsidiàries d’Artà.

9. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 23 reguladora per serveis culturals, turístics i de publicitat.

10. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2019.

11. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mes de gener de 2019.

12. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament Artà 28 gener 2019

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 20 de febrer de 2017 i de 24 de setembre de 2018.

2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions.

3. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal d’UIA d’adopció de mesures de transparència i control en la prestació dels serveis públics municipals.

4. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal d’UIA per sol·licitar l’exposició <<Somniant Déus>>.

5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de credit núm. 1/2019.

6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2018.

7. Precs i preguntes.

Famílies en Xarxa – Oci o addicció

Aquí podeu veure la xerrada del dijous 24 de gener de 2019 al Teatre d’Artà.
Una xerrada al Teatre d’Artà sobre el complicat equilibri entre l’oci i l’addicció que manté el jovent amb les xarxes socials i les estratègies per fer front a aquest tema. Aquest acte està organitzat per ‘Famílies en Xarxa’, format per totes les AMIPAs del municipi d’Artà i l’Asociación Nacional de Agentes Tutores, i el ponent encarregat es l’artanenc Andreu Alba, que des de fa anys fa feina de policia tutor de Manacor.

Plenaris Extraordinaris Ajuntament d’Artà 14 gener 2019

Caràcter: Extraordinari
Data: 14/01/2019

Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Sessions

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de baixes per prescripció/anul·lació.

2. Aprovació, si s’escau, del pressupost per a 2019.

En el segon plenari extraordinari del dia, adjudicació provisional de les escoletes municipals a Aixa SCL

X Gala de l’Esport d’Artà

Desena Gala de l’Esport organitzada per l’Ajuntament d’Artà al Teatre d’Artà presentat per Toni Bonet i Tomeu Caldentey. Dia 06 de gener de 2019.

<—https://youtu.be/P6AdM-DCdpI—>

Pedres de la Memòria – “Stolpersteine”

L’artista alemany Gunter Demnig, impulsor d’Stolpersteine, “Pedres de la Memòria” a Colònia per commemorar a les víctimes de l’holocaust, ha vengut a Artà per xerrar del projecte en el que treballa l’Ajuntament al municipi

%d bloggers like this: