15 d'abril de 2024

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 26 de febrer de 2024.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta per a la declaració de caducitat i reinici dels procediments de recuperació possessòria de camins públics.
3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de contractació del servei de recollida i transport de residus i neteja viària (lot 1) i recollida de residus voluminosos i poda (lot 2).
4. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament sobre la prestació de serveis en la modalitat de teletreball dels empleats públics de l’Ajuntament d’Artà.
5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit núm. 5/2024 per generació de crèdit.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups UIA i PP per a l’ampliació del dispensari sanitari de la Colònia de sant Pere.
7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer i de 12 de març de 2024.
8. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: