18 de juny de 2024

Caràcter: Ordinari
Data: 27/11/2023
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 25 de setembre i 30 d’octubre de 2023.
2. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual 5 de les Normes Subsidiàries de planejament del terme municipal d’Artà: establiment de nous paràmetres edificatoris en equipaments comunitaris preexistents en zones d’edificació aïllada.
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació.
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de prevenció de la contaminació acústica i per vibracions.
5. Aprovació, si s’escau, de l’informe d’estructura de costos del contracte de serveis de recollida i transport de residus i de neteja viària del terme municipal d’Artà
6. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional amb motiu del 25 de novembre de 2023. Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones i Nines
7. Aprovació, si s’escau, del Pressupost de 2024.
8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’octubre de 2023 i de 2 de novembre de 2023.
9. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: