21 de maig de 2024

Caràcter: Ordinari
Data: 25/09/2023
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens
Ordres del dia

  1. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’elecció de jutge o jutgessa de pau suplent de l’Ajuntament d’Artà.
  2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de de 31 d’agost de 2023, referent a la designació de les festes locals per a l’any 2024.
  3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de suport institucional a la candidatura de l’obra de pauma a Mallorca per ser declarada bé d’interès cultural immaterial.
  4. Aprovació definitiva, si s’escau, del Pla de gestió sostenible de l’aigua a Artà (2022-2027).
  5. Aprovació, si s’escau, del Compte general de l’exercici 2022.
  6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups polítics PSIB-PSOE i UIA a l’ajuntament d’Artà de condemna sobre l’actuació del president de la RFEF a la celebració del mundial de la selecció de futbol femenina.
  7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup polític Pi proposta per les Illes per l’eliminació total entre familiars de l’impost de successions.
  8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup polític Pi proposta per les Illes per una nova regulació turística que permeti l’intercanvi de places i potenciï el canvi d’ús com a mecanisme de decreixement turístic.
  9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2023.
  10. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: