15 d'abril de 2024

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 29 de gener de 2024.
2. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE i UIA, sobre el conflicte entre Israel i Palestina.
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, El Pi _Proposta per les Illes Balears_ i UIA per ampliar les instal·lacions existents i esmenar les greus deficiències estructurals existents en els edificis que conformen el recinte educatiu de l’IES Llorenç Garcías i Font.
4. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 29, reguladora de la taxa pel servei del Centre de Dia.
5. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 31, reguladora del preu públic per la prestació del servei de les escoletes municipals.
6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2024.
7. Precs i preguntes.

Reconeixement sorpresa a la secretària Celia Martínez-Piñeiro de Urquiza

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: