20 d'abril de 2024

Plenari de l’Ajuntament d’Artà
Caràcter: Ordinari
Data: 31/07/2023
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de 17 de juny, 26 de juny i 13 de juliol de 2023.
2. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, PI _Proposta per les Illes_ i UIA, en defensa dels drets del col·lectiu LGTBI.
3. Aprovació inicial, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 10/2023, en la modalitat de suplement de crèdit i crèdit extraordinari
4. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de la base d’execució núm. 40 del pressupost municipal per a l’any 2023.
5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos d’abril, maig i juny i de 14 de juliol de 2023.
6. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: