Totes les entrades de Ràdio Artà

Ple Ajuntament d’Artà 30 abril 2018

Caràcter: Ordinari
Data: 30/04/2018
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens

 

Ordres del dia
* Lectura del manifest de rebuig de la sentència contra “La Manada”.

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 26 de febrer de 2018.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Ajuntament d’Artà relativa a la posada en funcionament de la bassa de regants i també de la reparació dels camins que es varen fer malbé per la canalització de les aigües depurades als distints propietaris.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’ampliació del Parc Natural de Llevant i desenvolupament i aprovació dels instruments de planificació del mateix, com dels espais LIC i ZEPA presents al municipi.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, PI –Proposta per les Illes-, Alternativa per Artà i Unió d’Independents d’Artà, d’aprovació de la Declaració institucional de solidaritat i suport als bombers sevillans Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, de l’ONG PROEM-AID.
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern de canvi d’horari de les sessions plenàries els mesos de maig a setembre.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, PI –Proposta per les Illes-, Alternativa per Artà i Unió d’Independents d’Artà amb motiu del Dia mundial de la salut.
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a la commemoració de l’Any Llompart.
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a l’organització de I Jornades d’Estudis Locals.
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a la celebració dels Plenaris ordinaris de juny a la Colònia de Sant Pere.
10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2018.
11. Precs i preguntes.
(per un problema tècnic no ha quedat registrades moltes de les darreres preguntes del PP. Demanam les més sinceres disculpes)

Ple Ajuntament d’Artà 26 març 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 25 de setembre de 2017.

 

 

2. Aprovació, si s’escau, del Pla quinquennal de manteniment i conservació-restauració dels jaciments de Ses Païsses, talaiot de Ses Llenques, Talaiot de Sa Clova des Xot, dolmen de S’Aigua Dolça i S’Arenalet de Son Colom. Artà. 2018-2022.

 

 

 

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la plantilla de personal per crear una plaça de segona activitat de la policia local.

 

 

 

 

 

 

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, el Pi–Proposta per les Illes Balears i d’Unió Independents d’Artà, sobre la llei Montoro una expressió antimunicipalista que nega de forma conscient l’autonomia de les entitats locals.

 

 

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal del Pi–Proposta per les Illes Balears, per a la proposta d’al·legacions al document de delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial.

 

 

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals del Pi–Proposta per les Illes Balears i el Partit Popular, a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic.

 

 

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Unió Independents d’Artà, PSIB-PSOE, el Pi–Proposta per les Illes Balears i Alternativa per Artà, d’adhesió de l’Ajuntament d’Artà a la Campanya per un Bon finançament per a les Illes Balears.

 

 

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Unió Independents d’Artà, PSIB-PSOE, el Pi–Proposta per les Illes Balears i Alternativa per Artà de Declaració institucional per instar al Govern de l’Estat Espanyol a mantenir les íntegres funcions dels jutjats de pau.

 

 

9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per la creació d’una pista de patinatge i d’un espai de creació d’art urbà.

 

 

10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals Pi–Proposta per les Illes Balears, PSIB-PSOE, Alternativa per Artà I d’Unió Independents d’Artà, per la garantia de la revalorització de les pensions i un tracte just als nostres pensionistes.

 

 

11. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits 2/2018.

 

 

 

 

 

 

– Moció urgent d’UIA després de la detenció del President de Catalunya Carles Puigdemont

12. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de 2018.
13. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 26 febrer 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 29 de gener de 2018.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, defensa i protecció animal en l’entorn humà.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’inici d’accions per al Pacte Local per l’ocupació d’Artà.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’El Pi–Proposta per les Illes Balears, a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i El Pi–Proposta per les Illes per implementar mesures de compensació dels costos de la insularitat en l’àmbit del transport aeri i marítim.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per la compra directa d’electricitat en el mercat majorista.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per promocionar activitats d’aventura en el Parc natural de la península de Llevant.

– Moció per urgència

– Moció per urgència sobre Valtonyc

– Moció per urgència sobre el Dia de la Dona

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2018.

9. Precs i preguntes.