18 de juny de 2024

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de la sessions de 26 de setembre de 2022 i de 2 de març de 2023.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de la segona pròrroga del contracte de gestió de serveis públics, mitjançant la modalitat de concessió, de recollida i transport de residus generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària, mitjançant procediment obert i en funció de diversos criteris d’adjudicació.
3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança municipal de circulació.
4. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenten els grups municipals PSOE, El Pi, Alternativa per Artà, i UIA, amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de la Dona.
5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal el PI – Proposta per les Illes Balears- per a la revisió de la modificació del Parc Natural de Llevant.
6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de 2023 i al dia 13 de març de 2023.
7. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: