16 de juliol de 2024

Ordres del dia
1. Exp. 2024/2431. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del Consell d’igualtat d’Artà.
2. Exp. 2024/1656. Aprovació inicial, si s’escau, de l’Ordenança municipal del consum indegut de begudes alcohòliques a la via pública.
3. Exp. 2024/917. Aprovació inicial, si s’escau, de la convocatòria i bases de subvencions a particulars per a coadjuvar econòmicament a la reparació i restitució dels danys soferts en els seus béns, edificis, finques i elements etnològics a conseqüència de la borrasca Juliette.
4. Exp. 2024/3159. Aprovació, si s’escau, de la Declaració institucional per la primera generació de joves lliure de tabac
5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de maig de 2024.
6. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: