15 d'abril de 2024

Plenari de l’Ajuntament d’Artà

1. Aprovació provisional, si s’escau, de la modificació puntual 3 de les Normes Subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà: ampliació Sistema general EDAR Colònia de Sant Pere.
2. Aprovació, si s’escau, de la modificació de l’acord de determinació dels criteris objectius per a l’abonament del complement de productivitat del personal de l’Ajuntament d’Artà.
3. Aprovació, si s’escau, de l’acord sobre la carrera professional horitzontal dels empleats públics de l’Ajuntament d’Artà.
4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 1/2023.
5. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als dies 9 i 22 de febrer de 2023 i al mes de gener de 2023.
6. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: