16 de juliol de 2024

Ordres del dia

  1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
  2. 2. Exp. 2024/4871. Requeriment de documentació prevista als Plecs que regeixen el contracte del servei de Recollida i transport de residus i neteja viària (Lot 1).
  3. 3. Exp. 2024/4871. Declaració com a deserta la licitació del lot 2 del contracte del Servei de recollida de residus voluminosos i poda.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: