15 de juliol de 2024

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de la proposta per a la contractació de la posada a disposició de terrenys de s’Ametlerar per a la realització de sondeig i posada en funcionament del nou pou de subministrament d’aigua potable de la Colònia de Sant Pere i dels nuclis de població pròxims situats en el terme d’Artà (s’Estanyol, Sant Pere i Betlem).
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta del Pla de Mobilitat de la Colònia de Sant Pere.
3. Aprovació, si s’escau, de la moció que presenta el grup municipal AA, Alternativa per Artà per a l’eliminació, a la programació de les festes d’estiu al terme municipal d’Artà, d’espectacles de pirotècnia.
4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2023.
5. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: