1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 28 de novembre de 2022.
2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual 5a de les Normes Subsidiàries de plantejament del terme municipal d’Artà: establiment de nous paràmetres edificatoris en equipaments comunitaris preexistents en zones d’edificació aïllada.
3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal del Partit Popular per a la millora dels serveis ferroviaris de Mallorca.
4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2022 i de l’11 de gener de 2023.
5. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: