21 de maig de 2024

Caràcter: Extraordinari i urgent
Data: 02/05/2023
Hora: 15:30:00
Lloc: Sala de Plens

Ordres del dia
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
2. Aprovació, si s’escau, del Pla d’ordenació de recursos humans de l’Ajuntament d’Artà.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’ampliació de la plantilla de places i la relació de llocs de treball.
4. Aprovació, si s’escau, de la correcció d’errades en les plantilles de personal pel que fa al personal de la policia local.
5. Aprovació, si s’escau, del conveni de col·laboració entre l’Agència Tributària de les Illes Balears i l’Ajuntament d’Artà per a la gestió d’expedients sancionadors relatius a infraccions derivades de l’incompliment de les ordenances municipals o d’infraccions administratives que correspongui a l’Ajuntament la competència per a la seva tramitació.
6. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdits 2/2023

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: