21 de maig de 2024

Ple Ajuntament d’Artà 28 maig 2018

0

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 26 de març de 2018.

2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2018, referent a la designació de les festes locals per a l’any 2019.

3. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del Teatre Municipal d’Artà.4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’aprovació del Pla Estratègic de Gestió integral del cicle de l’aigua a Artà.

5. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal en l’entorn humà.


6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’autorització de comptabilitat amb activitats no permanents d’assessorament tècnic i docència de la tècnica de medi ambient.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals AA, PSOE i UIA, en defensa dels drets humans a Palestina.

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, PI –Proposta per les Illes- i AA, de suport institucional a les subvencions per fomentar l’ús de la llengua catalana.

9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, PI -Proposta per les Illes- i AA, de rebuig al projecte de sondejos per prospeccions petrolieres a la mediterrània.

10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE i PI –Proposta per les Illes-, en suport del complement de carrera professional.

11. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a la celebració de la setmana de la gent gran.

12. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits 3/2018.

13. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018 del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril de 2018.

15. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: