21 de maig de 2024

Primer ple virtual de l’Ajuntament d’Artà per mor de l’Estat d’Alarma pel COVID-19.

El podeu veure aquí:

Caràcter: Extraordinari i urgent
Data: 25/05/2020
Hora: 17:00:00
Lloc: Virtual
Ordres del dia
1. Ratificació, si s’escau, de la urgència de la sessió.
2. Renúncia del regidor del Grup municipal PSOE Antoni Josep Valle Font.
3. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de transferència de crèdits núm. 7/2020.
4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de suplement de crèdits núm. 8/2020.
5. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits núm. 3/2020.
6. Aprovació, si s’escau, del règim de fiscalització i intervenció limitada prèvia de requisits bàsics.
7. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació de l’Ordenança núm. 16, reguladora de la taxa per la instal·lació i lloguer de taules i cadires en terrenys d’ús públic.
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal del Pi-Proposta per les Illes Balears, relativa a mesures per suavitzar els efectes econòmics de l’Estat d’Alarma i la pandèmia: pla d’inversió pública, flexibilització tributs locals i contractes públics.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: