Ple Ajuntament Artà 24 febrer 2020

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió del 25 de novembre de 2019.


2. Aprovació inicial, si s’escau, de la cessió gratuïta a la Conselleria de Salut del solar per a la construcció del centre de salut.

3. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual núm. 4 de les NS d’Artà per a l’admissió de l’ús funerari en la zona Artà industrial 1F (AR-IND-1F).

4. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de reconeixement extrajudicial de crèdit núm. 2/2020.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a la instal·lació d’una marquesina per als usuaris d’APROSCOM.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per a l’organització de I Jornades d’estudis locals.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA relativa a l’ordenació i digitalització del fons de l’arxiu municipal.

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA de rebuig a l’ampliació de l’Aeroport de Son Sant Joan.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener i de 13 de febrer de 2020.
10. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: