21 de maig de 2024

Ple Ajuntament Artà 27 juliol 2020

0

Ordres del dia
1. Aprovació definitiva, si s’escau, de la cessió gratuïta a la Conselleria de Salut del solar per a la construcció del Centre de salut.

2. Aprovació, si s’escau, de la designació del representant de l’Ajuntament d’Artà a la fundació Museu Regional d’Artà.

3. Aprovació, si s’escau, de la dedicació i la retribució del regidor Manuel Rocha Barrientos.

4. Aprovació, si s’escau, de les retribucions de la persona representant de la Batlia a la Colònia de Sant Pere.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals de l’Ajuntament d’Artà en relació a la possible instal·lació del sistema de comunicació 5G.

6. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdit per crèdit extraordinari núm. 11/2020.

7. Aprovació, si s’escau, de l’expedient modificació de crèdit per suplement de crèdit núm. 13/2020.

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de juny i de 9 de juliol de 2020.
9. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: