18 de juny de 2024

Ordres del dia

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 23 de maig de 2022.

2. Aprovació, si s’escau, de la pròrroga del contracte de gestió de serveis públics, mitjançant la modalitat de concessió, de recollida i transport de residus generats al terme municipal d’Artà i de serveis de neteja viària, mitjançant procediment obert i en funció de diversos criteris d’adjudicació.

3. Aprovació, si s’escau, de l’acord relatiu a l’encàrrec de gestió al Consell de Mallorca de l’aprovació de les bases, la convocatòria i la gestió dels processos d’estabilització de l’ocupació temporal de l’ajuntament d’Artà que estableix la Llei 20/2021 de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació pública.

4. Aprovació, si s’escau, del Compte General de l’exercici 2021.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals Alternativa per Artà i Unió Independents d’Artà en suport a les 12 encausades per tirar confeti al port de Palma.

6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de maig de 2022.

7. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: