16 de juliol de 2024
Moment del míting de la Colònia de Sant Pere al 2023. Manolo Galán acompanyat de Steffi Laiz i Bel Ortega

Aquests dos dies hi han hagut dues renúncies referides a l’Ajuntament d’Artà. Per una banda, el partit socialista ha fet públic avui dia 10 a través de les xarxes socials que la seva número 6, Bel Ortega Sancho, que és presentava com a independent, ha presentat la renúncia a recollir l’acte de regidora electe del PSIB-PSOE. El motiu de la renúncia és, segons manifesta a l’escrit, que ha aconseguit plaça fixa a l’Ajuntament d’Artà com a treballadora social, cosa que segons marca al mateix escrit, son condicions que no es poden donar alhora.

A simple vista i dependent del pacte final, Ortega semblava que seria la regidora de Serveis Social i/o de Gent Gran, aquesta darrera, una de les noves àrees de regidoria que durant la campanya electoral tant als mítings com a Ràdio Artà havia defensat ella mateixa.

Segons consta a la documentació a la pàgina web municipal, la resolució de batlia d’adjudicació de vacant de treballadora social està signada electrònicament el 14 d’abril de 2023 en base a l’acte del tribunal qualificador de 11 d’abril de 2023 en que Ortega fou la que obtingué més puntuació del procés selectiu en que s’hi presentaren 4 persones més.

Des de Ràdio Artà li dessitjam molts d’èxits en aquesta nova etapa a l’Ajuntament, i esteim segurs que aportarà molta feina. Així ja ho vàrem poder comprovar el temps que fou la referent dins el “Programa de prevenció, intervenció i investigació de violències masclistes”, subvencionat per l’IBDona, des del setembre de 2021. A més de la seva feina anterior a Creu Roja on vengué a la ràdio en diverses ocasions a explicar projectes que posaven en marxa.

Pep Borràs, delegat de batlia de la Colònia amb un dels dimonis

Pep Borràs també renuncia a ser el delegat de batlia a la Colònia
Segons ha pogut saber en exclusiva Radio Artà Municipal, el fins ara delegat de batlia a la Colònia de Sant Pere, Pep Borràs Mateu, va presentar ahir divendres 9 de juny, escrit de renúncia amb registre d’entrada oficial a l’Ajuntament dirigida al batle Manolo Galán. El delegat de batlia és nomenat per qui ostenta la batlia en cada moment, i és la formula escollida des de 1979 en un procés consultiu on votaren 130 coloniers d’aquell moment en que votaren 95 persones per aquesta fórmula, 21 per una associació de veins, i 14 per una formula mixta de les dues anteriors.

A l’escrit de Borràs explica que “donades les actuals circumstàncies”, presenta la renúncia al càrrec de Delegat de Batlia de la Colònia de Sant Pere, amb efectes a 15 de juny, una vegada acabada la seva jornada. Així mateix, en el mateix escrit, es posa “a disposició de qualsevol personal tècnic municipal que ho pugui considerar pertinent o oportú” per tal de “transmetre el relleu de les moltes gestions iniciades o a mig resoldre”.

Pep Borràs fou designat delegat de batlia a final de maig de 2017 (en podeu veure una entrevista al Bellpuig aquí) quan Manolo Galán fou investit batle en motiu del pacte que hi havia subscrit en aquell moment entre El Pi, el PSOE i Alternativa per Artà, en que els dos primers anys Tolo Gili (El Pi) en seria el batle i els dos darrers ho seria Galán (PSIB-PSOE). Posteriorment al 2019 després de les noves eleccions, es torna a firmar pacte de governabilitat entre les tres forces per la qual Manolo Galán seria el batle els 4 anys de legislatura. Així, durant tot el mandat del batle socialista s’ha confiat amb Pep Borràs com a delegat colonier. Així haurà estat 6 anys el representant de batlia a la Colònia de Sant Pere, sense haver anat a llistes i com a persona independent.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: