16 de juliol de 2024

Què es pot fer i què no durant la jornada de reflexió

0

El dia abans de qualsevol dia d’eleccions, ja siguin locals, insulars, autonòmiques, nacionals o europees sol denominar-se “jornada de reflexió”. Demà, dia 28 de maig de 2023 es duran a terme les votacions locals, insulars i autonòmiques. Per tant, avui dissabte 27 de maig és aquest considerat dia de reflexió.

Però què es pot fer i que no durant aquest dia?
La llei que regula tot el relatiu a unes eleccions al nostre territori és la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, del Règim Electoral General, coneguda per les inicials LOREG (Llei Orgànica del Règim Electoral General). Tot i que aquesta llei és del 1985, la darrera actualització data del 4 d’octubre de 2022. Es pot llegir sencera al web de la Junta Electoral Central (http://www.juntaelectoralcentral.es/cs/jec/loreg/contenido) o al web del BOE (https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-1985-11672).

Pot resultar sorprenent però aquesta llei no anomena el dia de reflexió com a tal. L’article que hi faria referència seria l’article 53 que duu per títol “Període de prohibició de campanya electoral”. Textualment diu que “No es pot difondre propaganda electoral ni realitzar-se cap acte de campanya electoral una vegada que aquesta hagi legalment acabat”.
A l’article 69 parla dels sondejos o enquestes electorals, explicant que des de 5 dies abans de les eleccions no es poden publicar ni difondre per cap mitjà de comunicació.

Així mateix, no està autoritzada “la realització de publicitat o propaganda electoral mitjançant cartells, suports comercials o insercions a premsa, ràdio o altres mitjans digitals”.

Durant el període de reflexió l’Administració sí que té permès difondre informació relacionada amb el procés de la votació. Per exemple, tota la informació relativa a les meses electorals, el procés de votació o l’horari dels col·legis electorals.

El 2007 la Junta Electoral Central va emetre una Instrucció per fer referència als mitjans digitals. On fa referència a que la LOREG s’aplica també a qualsevol mitjà electrònic. Podeu llegir-la completa aquí: https://www.boe.es/buscar/pdf/2007/BOE-A-2007-8181-consolidado.pdf

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: