15 de juliol de 2024

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 30 de novembre de 2020.

2. Aprovació inicial, si s’escau, de la modificació puntual 3a, de les Normes Subsidiàries de planejament terme municipal d’Artà: ampliació del sistema general (EDAR Colònia de Sant Pere) (2a aprovació).

3. Aprovació, si s’escau, de l’aprovació del Registre d’Activitats de Tractament.

4. Aprovació, si s’escau, de la modificació d’unes fitxes de la Relació de Llocs de Treball.

5. Ratificació, si s’escau, dels acords de la Junta de Govern Local de 17 de desembre de 2020, referents a l’aprovació de la 1a, 2a, 3a i 4a certificació de l’obra “Reforçament de punts de recollida de pluvials als carrers de Pere Amorós, de Gabriel Garau Caselles, de Santa Margalida, plaça del Conqueridor, carrer de Ciutat i Batlessa i noves xarxes fecals al carrer de Gabriel Garau Caselles d’Artà.”.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE, El PI _Alternativa per les Illes_ i AA, per adherir-se a la “Xarxa d’Entitats Locals per a desenvolupar els ODS de l’Agenda 2030” de la FEMP.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’AA, PSOE i El Pi _Alternativa per les Illes_ en relació a les àrees recreatives a les finques públiques propietat del Govern al terme municipal d’Artà que, segons s’estableix a la Llei 2/2020 (“Llei COVID”), es preveu que realitzi l’Institut Balear de la Natura (IBANAT).

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de novembre i desembre de 2020.

9. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: