15 de juliol de 2024

Ordres del dia

  1. Exp. 2024/2489. Aprovació, si s’escau, de la designació de les festes locals per a l’any 2025.
  2. Exp. 2024/829. Aprovació, si s’escau, de l’acord d’acceptació d’encàrrec de gestió per a la tramitació del “Projecte per a la creació i posada en funcionament del Sender de Gran Recorregut East Mallorca i la seva promoció”, per part dels municipis de Sant Llorenç, Capdepera, Son Servera i Manacor.
  3. Exp. 2024/2491. Aprovació, si s’escau, de la modificació puntual de RLT dels llocs de treball de policia i d’oficial de Policia Local.
  4. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril de 2024.
  5. Precs i preguntes.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.

%d bloggers like this: