Ple Ajuntament d’Artà 24 setembre 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 30 de gener de 2017, 25 de juny i 30 de juliol de 2018.

 

 

2. Aprovació, si s’escau, de l’Expedient de contractació de gestió del servei públic d’atenció a la primera infància de l’Ajuntament d’Artà, subjecte a regulació harmonitzada per procediment obert i tramitació urgent.

 

 

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSOE i AA, per la retirada de símbols i distincions franquistes i per l’impuls de la memòria democràtica.

 

 

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a l’ estudi i revisió de la Marca d’Artà.

 

 

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, relativa a l’Adopció de mesures de transparència i control en la prestació dels serveis públics municipals.

 

 

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a la realització d’actuacions al Campament dels Presos.

 

 

7. Informació de les resolucions de Batlia corresponents als mesos de juliol i agost de 2018.
8. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 30 juliol 2018

Primera part:

Segona part:

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de les actes de les sessions de dia 27 de maig de 2017, de dia 30 d’abril i de dia 25 de juny de 2018.

2. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del Teatre Municipal d’Artà.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’acords relatius a la dissolució de la Fundació del Teatre municipal d’Artà.

4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern d’inici de l’expedient per a l’agermanament dels municipis d’Os de Balaguer i Artà.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per la dinamització lingüística a Artà

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per l’adquisició de l’edifici de “Ses Josefines”.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per crear ajudes econòmiques de transport als estudiants artanencs que han d’anar fora del municipi per a poder realitzar els seus estudis.

8. Aprovació, si s’escau, del Compte General de 2017.

9. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de juny de 2018.

10. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 25 juny 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 28 de maig de 2018.

2. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits 9/2018.

3. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, d’internalització dels serveis educatius oferts per AIXA, SC.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, de creació de rutes senderistes en els camins públics del municipi.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, de prevenció de residus: prohibició de les bosses de plàstic d’un sol ús.

6. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de maig de 2018.

7. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 28 maig 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 26 de març de 2018.

2. Ratificació, si s’escau, de l’acord de la Junta de Govern Local de 18 d’abril de 2018, referent a la designació de les festes locals per a l’any 2019.

3. Aprovació inicial, si s’escau, del Reglament del Teatre Municipal d’Artà.4. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’aprovació del Pla Estratègic de Gestió integral del cicle de l’aigua a Artà.

5. Aprovació definitiva, si s’escau, de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, la defensa i la protecció animal en l’entorn humà.


6. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’autorització de comptabilitat amb activitats no permanents d’assessorament tècnic i docència de la tècnica de medi ambient.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals AA, PSOE i UIA, en defensa dels drets humans a Palestina.

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, PI –Proposta per les Illes- i AA, de suport institucional a les subvencions per fomentar l’ús de la llengua catalana.

9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE, PI -Proposta per les Illes- i AA, de rebuig al projecte de sondejos per prospeccions petrolieres a la mediterrània.

10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA, PSOE i PI –Proposta per les Illes-, en suport del complement de carrera professional.

11. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a la celebració de la setmana de la gent gran.

12. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits 3/2018.

13. Aprovació, si s’escau, de l’expedient de modificació de crèdits núm. 8/2018 del pressupost en vigor, en la modalitat de crèdit extraordinari i suplement de crèdit.

14. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes d’abril de 2018.

15. Precs i preguntes.

Dimarts alternatiu: Medicines complementaries

Emissió en directe del Dimarts Alternatiu organitzat i patrocinat per Alternativa per Artà.

Dissabte Alternatiu: L’accés a l’habitatge a Artà

Emissió en directe del Dissabte Alternatiu organitzat i patrocinat per Alternativa per Artà.

Duu per títol “L’accés a l’habitatge a Artà. Estat de la qüestió, debat i iniciatives”. Fa la xerrada Margalida Mestre Morey, doctora en geografia, que ens presenta el seu treball d’investigació.

Margalida Mestre Morey és Llicenciada en Geografia per la Universitat de les Illes Balears. Especialitzada en Planificació Territorial i Desenvolupament Sostenible amb el màster “Planificación y desarrollo territorial Sostenible” per la Universitat Autònoma de Madrid. Doctora en Geografia a la Universitat Autònoma de Barcelona (2016), on té dipositada una tesis sobre la dimensió de l’espai metropolità de la ciutat de Palma del qual ha publicat diversos articles.
La tesi es titula “Ciutat i territori a Mallorca. Una aproximació a la relació entre Palma i el sistema urbà mallorquí”. Podeu veure-la aquí: http://www.tesisenred.net/handle/10803/400083

Ple Ajuntament d’Artà 30 abril 2018

Caràcter: Ordinari
Data: 30/04/2018
Hora: 18:00:00
Lloc: Sala de Plens

 

Ordres del dia
* Lectura del manifest de rebuig de la sentència contra “La Manada”.

 

1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 26 de febrer de 2018.
2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Ajuntament d’Artà relativa a la posada en funcionament de la bassa de regants i també de la reparació dels camins que es varen fer malbé per la canalització de les aigües depurades als distints propietaris.
3. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern relativa a l’ampliació del Parc Natural de Llevant i desenvolupament i aprovació dels instruments de planificació del mateix, com dels espais LIC i ZEPA presents al municipi.
4. Aprovació, si s’escau, de la proposta que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, PI –Proposta per les Illes-, Alternativa per Artà i Unió d’Independents d’Artà, d’aprovació de la Declaració institucional de solidaritat i suport als bombers sevillans Manuel Blanco, José Enrique Rodríguez y Julio Latorre, de l’ONG PROEM-AID.
5. Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’Equip de Govern de canvi d’horari de les sessions plenàries els mesos de maig a setembre.
6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, PI –Proposta per les Illes-, Alternativa per Artà i Unió d’Independents d’Artà amb motiu del Dia mundial de la salut.
7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a la commemoració de l’Any Llompart.
8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a l’organització de I Jornades d’Estudis Locals.
9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA, per a la celebració dels Plenaris ordinaris de juny a la Colònia de Sant Pere.
10. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de març de 2018.
11. Precs i preguntes.
(per un problema tècnic no ha quedat registrades moltes de les darreres preguntes del PP. Demanam les més sinceres disculpes)

Ple Ajuntament d’Artà 26 març 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de 25 de setembre de 2017.

 

 

2. Aprovació, si s’escau, del Pla quinquennal de manteniment i conservació-restauració dels jaciments de Ses Païsses, talaiot de Ses Llenques, Talaiot de Sa Clova des Xot, dolmen de S’Aigua Dolça i S’Arenalet de Son Colom. Artà. 2018-2022.

 

 

 

3. Aprovació, si s’escau, de la modificació de la plantilla de personal per crear una plaça de segona activitat de la policia local.

 

 

 

 

 

 

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals PSIB-PSOE, el Pi–Proposta per les Illes Balears i d’Unió Independents d’Artà, sobre la llei Montoro una expressió antimunicipalista que nega de forma conscient l’autonomia de les entitats locals.

 

 

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal del Pi–Proposta per les Illes Balears, per a la proposta d’al·legacions al document de delimitació provisional de les zones aptes per a la comercialització d’estades turístiques en habitatges d’ús residencial.

 

 

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals del Pi–Proposta per les Illes Balears i el Partit Popular, a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic.

 

 

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Unió Independents d’Artà, PSIB-PSOE, el Pi–Proposta per les Illes Balears i Alternativa per Artà, d’adhesió de l’Ajuntament d’Artà a la Campanya per un Bon finançament per a les Illes Balears.

 

 

8. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’Unió Independents d’Artà, PSIB-PSOE, el Pi–Proposta per les Illes Balears i Alternativa per Artà de Declaració institucional per instar al Govern de l’Estat Espanyol a mantenir les íntegres funcions dels jutjats de pau.

 

 

9. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per la creació d’una pista de patinatge i d’un espai de creació d’art urbà.

 

 

10. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals Pi–Proposta per les Illes Balears, PSIB-PSOE, Alternativa per Artà I d’Unió Independents d’Artà, per la garantia de la revalorització de les pensions i un tracte just als nostres pensionistes.

 

 

11. Aprovació, si s’escau, de l’expedient extrajudicial de crèdits 2/2018.

 

 

 

 

 

 

– Moció urgent d’UIA després de la detenció del President de Catalunya Carles Puigdemont

12. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de febrer de 2018.
13. Precs i preguntes.

Ple Ajuntament d’Artà 26 febrer 2018

Ordres del dia
1. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió de dia 29 de gener de 2018.

2. Aprovació, si s’escau, de la proposta de modificació de l’Ordenança municipal reguladora de la convivència, defensa i protecció animal en l’entorn humà.

3. Aprovació, si s’escau, de la proposta d’inici d’accions per al Pacte Local per l’ocupació d’Artà.

4. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’El Pi–Proposta per les Illes Balears, a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic.

5. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenten els grups municipals d’UIA i El Pi–Proposta per les Illes per implementar mesures de compensació dels costos de la insularitat en l’àmbit del transport aeri i marítim.

6. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per la compra directa d’electricitat en el mercat majorista.

7. Aprovació, si s’escau, de la Moció que presenta el grup municipal d’UIA per promocionar activitats d’aventura en el Parc natural de la península de Llevant.

– Moció per urgència

– Moció per urgència sobre Valtonyc

– Moció per urgència sobre el Dia de la Dona

8. Informació de les resolucions de Batlia corresponents al mes de gener de 2018.

9. Precs i preguntes.

VI Jornades Construïm el Futur – CC Sant Salvador

Aquí podeu seguir en directe les VI Jornades sobre Educació Construïm el Futur del CC Sant Salvador d’Artà:

¡No hi ha qui t’entengui! Adolescència, autoestima i futur. A càrrec de Jaume Morey Canyelles:

La petjada ambiental:

X=Y. Una Igualtat real?:

Esport, motivació i salut – Construïm el futur (1a part):

Esport, motivació i salut – Construïm el futur (2a part):

Amb la col·laboració de l’AMIPA i del Col·legi Concertat Sant Salvador d’Artà
logo CC Sant Salvador

Emissora municipal d'Artà

%d bloggers like this: